China - Shenzhen

China Shenzhen 

Tel. General Inquiries: +86 (21) 3865 3865 

Tel. Technical Service: 0800 - 988 0325

E-mail: China@qiagen.com